1.Vorsitzender
Yavuz Yilmaz
y.yilmaz@inaev.org

2.Vorsitzender
Dr. Mustafa Kondakci
m.Kondakci@inaev.org